Schema och lärare

Under vårterminen 2019 är Lise-Lott Linderqvist din lärare i 1Cgr . Det är viktigt att du hör av dig till Lise-Lott om du är sjuk eller inte kan komma till skolan. Skicka sms eller mejla.

Om du vill kontakta Lise-Lott gör du det via:

lise-lott.linderqvist@edu.sandviken.se

070-0894223

Annonser